Εκπαιδευτικό Υλικό για το μάθημα:
ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Λογισμικό
28/02/17 Προσομοίωση Πρότυπου ΗΘΣ
 
ΠροσομοίωσηΠρότυπουΗΘΣ.pdf
20/05/16 Εφαρμογή Sun power (Καπλάνης) σε ΖΝΧ
ΕφαρμογήSunpower(Καπλάνης)σεΖΝΧ.pdf
20/05/16 Εφαρμογή TRNSYS σε ΗΘΣ
ΕφαρμογήTRNSYSσεΗΘΣ.pdf
19/05/17 Εφαρμογή πηγαίου λογισμικού ΗΘΣ για ΖΝΧ
 
ΠηγαιοΛογισμικόΖΝΧ.pdf
Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό
25/04/17 Κεφάλαιο 3: Συλλέκτες
 
Κεφάλαιο3-Συλλέκτες.pdf
23/04/16 Κεφάλαιο 5: Αποθήκευση θερμικής ενέργειας
Κεφάλαιο5-ΑποθήκευσηΘερμικήςΕνέργειας.pdf
18/03/16 Κεφάλαιο 2Α: Ακτινοβολία, μέλαν σώμα, επιλεκτικές επιφάνειες
Κεφάλαιο2A-Ηλιακήακτινοβολία.pdf
16/03/17 Κεφάλιο 2Β: Ηλιακή ακτινοβολία
Κεφάλαιο2B-Ηλιακήακτινοβολία.pdf
11/05/16 Κεφάλαιο 5: Διαστρωμάτωση υγρού σε συστήματα αισθητής θερμότητας
 
Κεφάλαιο5-Διαστρωμάτωσηυγρούσεσυστήματααισθητήςθερμότητας.pdf
11/05/16 Κεφάλαιο 1: Πρότυπο ηλιακό θερμικό σύστημα
 
Κεφάλαιο1-ΠρότυποΗλιακόΘερμικόΣύστημα.pdf
11/04/16 Κεφάλαιο 4: Θερμικά φορτία ζήτησης
Κεφάλαιο4-ΘερμικάΦορτία.pdf
1/06/16 Κεφάλαιο 6: Εφαρμογές
Κεφάλαιο6-Εφαρμογές.pdf
Εργασίες 2016-17
31/05/17 Εργασία 1_Απαντήσεις - Πρότυπο ΗΘΣ
 
Εργασία1_2017-Απαντήσεις.pdf
31/05/17 Εργασία 2_Απαντήσεις - Ηλιακή ακτινοβολία
 
Εργασία2_2017-Απαντήσεις.pdf
31/05/17 Εργασία 2_Απαντήσεις - Συλλέκτες
Εργασία3_2017_Απαντήσεις.pdf
29/04/17 Εργασία 3 - Συλλέκτες
 
Εργασία3_2017.pdf
2/04/17 Εργασία 2 - Ηλιακή ακτινοβολία
Εργασία2_2017.pdf
19/05/17 Εργασία 4 - Σχεδιασμός ΗΘΣ για ζεστό νερό χρήσης
Εργασία4_2017.pdf
1/03/17 Εργασία 1 - Πρότυπο ΗΘΣ
Εργασία1_2017.pdf