Εκπαιδευτικό Υλικό για το μάθημα:
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διάφορα Downloads
1/03/13 Scheduling of Crude Oil Modeling 2/2
SaharidisIerapetriouINEG&CHRE_1.pdf
Σημειώσεις
17/03/15 Bike Sharing Network Desing
 
Fragkogios,Zygouri,Saharidis,ΠαρουσίασηστηντάξηΜάρτιος2015.pdf
20/04/13 Cross_Docking
crossdocking_1.pdf
3/04/13 Crude oil with VI
SchedulingofCrudeOilSaharidisVersion.pdf
14/02/13 Crude Oil Scheduling
SchedulingofLoadingandUnloadingofCrudeoil.pdf
14/02/13 Introduction
Introduction.pdf
Παραδείγματα
1/03/13 Scheduling of Crude oil Modeling 1/2
SaharidisMinouxIerapetritoucrudeoil_1.pdf