Εκπαιδευτικό Υλικό για το μάθημα:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Ασκήσεις
28/11/09 3η Σειρά Ασκήσεων
Καλύπτει θέματα κατασκευής ορθοκανονικών βάσεων και διαγωνοποίησης πινάκων
Άσκηση3_1.doc
17/12/09 4η Σειρά Ασκήσεων
Ασκήσεις πάνω σε αναπτύγματα ασυμπτωτικών σειρών γύρω από irregular singular points την βέλτιστη επιλογή αριθμού όρων στην ακολουθία μερικών αθροισμάτων της σειράς και την μέθοδο dominant balance (κεφάλαιο 3 από το βιβλίο των Bender & Orszag)
Άσκηση4.doc
17/10/09 1η Σειρά Ασκήσεων
Η πρώτη σειρά ασκήσεων στην ενότητα γραμμικής άλγεβρας αφορά στην επίλυση τετραγωνικών και ορθογωνικών συστημάτων αλγεβρικών εξισώσεων με την απαλοιφή Gauss, Gauss-Jordan και την αναγωγή σε κλίμακα κατά γραμμή (row echelon form)
Άσκηση1_2.zip
10/11/09 2η Σειρά Ασκήσεων

Αυτή η σειρά ασκήσεων επκεντρώνει σε θέματα Aντιστροφής πινάκων

Xρήσης στοιχειωδών πινάκων.

Αντιστροφής με την μέθοδο LU και

Εύρεσης θεμελιωδών υπόχωρων

Άσκηση2_2.doc