Εκπαιδευτικό Υλικό για το μάθημα:
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Ασκήσεις
9/01/18 ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1-8
 
Solutions1-8.zip
26/11/17 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 6-8
 
Problems6-8.zip
20/12/16 1ο ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΜΕΡΟΣ 3 (Μετάδοση θερμότητας από επιφάνειες με πτερύγια)

Λύστε τα ακόλουθα προβλήματα απο το βιβλίο σας "Μεταφορά Θερμότητας - Μια Πρακτική Προσέγγιση"

3.121, 3-125, 3-130 (απόδοση = 0.935, αποτελεσματικότητα=7.10)


 

20/12/16 2ο ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (Μεταβατική Aγωγή Θερμότητας)

Προβλήματα 5.10, 5.34, και 5.58 απο τις σελίδες που επισυνάπτoνται.

Επίσης τα προβλήματα 4-33, 4-34, 4-35 και 4-53 από το βιβλίο σας "Μεταφορά Θερμότητας - Μιά Πρακτική Προσέγγιση"
Σετ22009.rar
20/12/16 ΛΥΣΕΙΣ ΣΕΤ 1A
 
S1-2009-Heat.rar
20/12/16 ΛΥΣΕΙΣ ΣΕΤ 2
 
22009solns.rar
20/12/16 ΛΥΣΕΙΣ ΣΕΤ 1Β
 
ΛΥΣΕΙΣ1Β.pdf
20/12/16 ΛΥΣΕΙΣ ΣΕΤ 1C
 
ΛΥΣΕΙΣ1C.pdf
18/10/16 1o ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ - Μέρος 2

Λύστε τα παρακάτω προβλήματα από τις σελίδες που επισυνάπτονται

3.9 (KB=1.53 W/mK)

3.13 (q=4.21 kW)

3.30 (qx=189 W)

3.51 (5 mm)

3.46

3.54 (8668 W)

3.73 (qB=4*10^6 W/m^3, KB=15.3 W/mK, T1=835C, T2=366C)

3.77

3.87 (T_h,max=1449K)

ΣΕΤ1b.pdf
18/10/16 1ο ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΜΕΡΟΣ 1
 
ΣετΑσκήσεων1-ΜΜ503.doc
13/11/17 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1-5
 
HTProblems1-5_1.zip
Ανακοινώσεις
5/02/18 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΜΕΤΑΔΟΣΗΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-(2017-18).xlsx.pdf
21/12/16 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,2,3,4,6,7,8,9,11(11.1-11.4) ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, 5Η ΕΚΔΟΣΗ, CENGEL & GHAJAR