Εκπαιδευτικό Υλικό για το μάθημα:
ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ασκήσεις
31/05/17 Asikis 2017
Askisis 2017
Askisi2017.pdf
Σημειώσεις
20/05/15 Network Design
 
SupplyChainNetworkDesign.pdf
20/05/15 Cross Docking
crossdocking.pdf
20/04/13 Crude oil Scheduling
SchedulingofCrudeOilSaharidisVersion_1.pdf
7/03/13 K6
ΑΚΕΡΑΙΟΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣΚ6.pdf
7/03/13 K5
ΑΚΕΡΑΙΟΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣΚ5.pdf
7/03/13 K4
ΑΚΕΡΑΙΟΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣΚ4.pdf
7/03/13 K3
ΑΚΕΡΑΙΟΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣΚ3.pdf
7/03/13 K2
ΑΚΕΡΑΙΟΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣΚ2.pdf
7/03/13 K1
ΑΚΕΡΑΙΟΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣΚ1.pdf