Εκπαιδευτικό Υλικό για το μάθημα:
ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό
5/12/17 Thermocouples
https://en.wikipedia.org/wiki/Thermocouple
5/12/17 Bonds
https://www.slideshare.net/Drahmadfahmi/04-chemical-bonds
5/12/17 Thermocouples
ThermocouplesOperatingPrinciples.pdf
5/12/17 Solid Oxide Fuel Cells
http://www.toray-eng.com/measuring/tec/zirconia.html
5/12/17 Thermocouples
http://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/measuring-temp-using-thermocouples.html
5/12/17 λ sensor operation principle
https://www.ngk.de/en/products-technologies/lambda-sensors/lambda-sensor-technologies/zirconium-dioxide-lambda-sensor/
5/12/17 Solid Oxide Fuel Cell
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solid_oxide_fuel_cell.svg
5/12/17 λ sensor operation principle
https://www.crystec.com/staoxye.htm