Εκπαιδευτικό Υλικό για το μάθημα:
ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

Σημειώσεις
15/03/06 Κεφάλαιο 4 - Ταλαντώσεις μηχανικών συστημάτων πολλών βαθμών ελευθερίας
Chapter4.doc
15/03/06 Κεφάλαιο 2 - Ταλαντώσεις
Chapter2_doc.zip
15/05/06 Κεφάλαιο 3
Περιγραφή απόκρισης μονοβάθμιων μηχανικών συστημάτων στο πεδίο συχνοτήτων
Chapter3FINAL.doc