ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Hμερήσια Διακύμανση Αιωρούμενων Σωματιδίων (PM 10) στην Ατμόσφαιρα του Βόλου σε μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα

 

Δίκτυο Σταθμών Βόλου | Σταθμός Λάρισας

Θέσεις των Σταθμών Μέτρησης του Βόλου

Αρχείο Δελτίων Τύπου

Πατώντας το σύνδεσμο Δίκτυο Σταθμών Βόλου, βλέπετε, με αυτόματη ανανέωση κάθε 5 λεπτά, την ημερήσια διακύμανση των αιωρούμενων σωματιδίων PM10, καθώς και τις μέχρι στιγμής μέσες τιμές τους, στους 3 Σταθμούς Μέτρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που έχουν εγκατασταθεί στο Κτίριο Παπαστράτου, στο Campus του Πεδίου Άρεως και στο Campus του Φυτόκου αντίστοιχα (βλ. χάρτη: Θέσεις των Σταθμών Μέτρησης του Βόλου). Στην ίδια σελίδα παρουσιάζεται για σύγκριση και η διακύμανση των PM10 στους 3 σταθμούς την προηγούμενη μέρα. Η χρηματοδότηση για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού έχει γίνει από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Tα μικροσωματίδια PM10 είναι αυτά που έχουν αεροδυναμική διάμετρο έως και 10 μικρόμετρα. Προέρχονται είτε από φυσικές είτε από ανθρωπογενείς αιτίες (καυσαέρια αυτοκινήτων και βιομηχανιών, κάθε μορφής καύση κυρίως στερεών και υγρών καυσίμων κτλ).

Η μέτρηση είναι ενδεικτική και γίνεται με το όργανο DustTrak 8530 της TSI. Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 1999/30/ EC, ΑΝΝΕΧ ΙΧ: IV. Reference method for the sampling and measurement of PM10, η Νομοθετημένη μεθοδολογία μέτρησης των σωματιδίων περιλαμβάνει συλλογή δείγματος σωματιδίων και προσδιορισμό μάζας, σύμφωνα με το πρότυπο EN 12341: ‘Air Quality - Field Test Procedure to Demonstrate Reference Equivalence of Sampling Methods for the PM10 fraction of particulate matter'. Όμως “είναι δυνατόν να εφαρμόζεται και εναλλακτική μεθοδολογία μέτρησης, με την προϋπόθεση ότι θα τεκμηριώνεται ότι οι μετρούμενες τιμές παρουσιάζουν συσχέτιση με τις τιμές που μετρά το όργανο αναφοράς”. Το όργανο DustTrak βασίζεται σε εναλλακτική μεθοδολογία μέτρησης της συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων, με βάση τη σκέδαση της ακτινοβολίας που εκπέμπει μια δέσμη laser (90ο light scattering) που διαπερνά το aerosol. Το όργανο παρουσιάζει χαμηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και μπορεί να μετρά και στιγμιαίες τιμές. Στόχος μας είναι να έχει εύκολη πρόσβαση και ενημέρωση ο κάθε συμπολίτης μας για τα επίπεδα σωματιδιακής ρύπανσης στην πόλη μας. Τα στοιχεία που συλλέγουμε συσχετίζονται τακτικά με τις μετεωρολογικές συνθήκες καθώς και με μετρήσεις άλλων φορέων, ή και με οπτικές ή άλλες παρατηρήσεις συμπολιτών μας, ώστε να δίδεται μια εικόνα για τις κυριότερες πηγές ρύπανσης. Περισσότερες πληροφορίες για την εξέλιξη και συσχέτιση των μετρήσεων του ΠΘ στο Βόλο μπορείτε να βρείτε στη σχετική παρουσίαση του Εργαστηρίου Θερμοδυναμικής & Θερμικών Μηχανών. Επιπλέον βοηθήματα για τον εντοπισμό των πηγών ρύπανσης παρέχονται από την χημική ανάλυση δειγμάτων σωματιδίων που συλλέγονται με κατάλληλες διατάξεις.

Εξαιτίας της σύνθετης φύσης της σωματιδιακής ρύπανσης, δεν προβλέπονται από τη Νομοθεσία όρια συναγερμού και θα πρέπει να αποφεύγεται η αυθαίρετη ερμηνεία από μη ειδικούς, των στιγμιαίων διακυμάνσεων PM10 που δημοσιεύουμε καθημερινά στο διαδίκτυο. Η Νομοθεσία απαιτεί να παρακολουθούνται μόνο οι 24ωρες μέσες τιμές, καθώς και την ετήσια μέση τιμή.

Σύμφωνα με το ANNEX III της Οδηγίας 1999/30/EC, κατά το 1ο Στάδιο Εφαρμογής, oι μέν 24ωρες μέσες τιμές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των 50 μg/m3 για περισσότερες από 35 μέρες το χρόνο, η δε ετήσια μέση τιμή το όριο των 40 μg/m3. Όμως τα πράγματα γίνονται αυστηρότερα με τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/50/EC, η οποία εισάγει πλέον από το 2010 όρια και για τα μικρότερα σωματίδια PM2.5