ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 9/1/2012
Τίτλος: Eκλογές για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του πρώτου συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι την 31η Ιανουαρίου 2012 ημέρα Tρίτη και ώρα από 9.00 μέχρι 15.00μ.μ.
θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του πρώτου συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Link1: Προκήρυξη
Link2: Παράρτημα Προκήρυξης
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή