ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 29/3/2011
Τίτλος: Έναρξη Πρακτικής Άσκησης
Περιγραφή: Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του 2011 να προσέλθουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για ενημέρωσή τους. Η ημερομηνία λήξεως των αιτήσεων συμμετοχής είναι η Τρίτη 10 Μαϊου.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος
του προγράμματος πρακτικής άσκησης:
Αναπληρωτής Καθηγητής Αθανάσιος Παπαθανασίου
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή