ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 24/10/2018
Τίτλος: ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΩΣ 22/12/2018
Περιγραφή:
Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα επιλαχόντων φοιτητών, δικαιούχων δωρεάν σίτισης μέχρι 22/12/2018.
Οι επιλαχόντες φοιτητές δικαιούχοι δωρεάν σίτισης, θα μπορούν να περάσουν από τα κατά τόπους Γραφεία της Φοιτητικής Μέριμνας, με την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα (πάσο), προκειμένου να ενεργοποιήσουν το δικαίωμα της δωρεάν σίτισης, από 24/10/2018 μέχρι και 1/11/2018.
Δικαιούχοι δωρεάν σίτισης είναι οι φοιτητές που αφού συνδεθούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα της Σίτισης, στο σύνδεσμο https://merimna.uth.gr (με σύνδεση VPN) και εισάγουν τα συνθηματικά του ιδρυματικού τους λογαριασμού, δουν στο αποτέλεσμα της αίτησής τους την τιμή «Δικαιούχοι σίτισης».

Από τη Δ/νση της Φοιτητικής Μέριμνας
Η Αν. Προϊσταμένη Σίτισης
Μαρία Κουκουβάνη
 
 
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή