ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 5/10/2018
Τίτλος: Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών
Περιγραφή: Η υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΤΜΜ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 13:15 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Τμήματος.

Από τη Γραμματεία
Link1: files/progprotoeton.pdf
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή