ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 9/9/2010
Τίτλος: Ημερομηνίες και ώρες δηλώσεων μαθημάτων.
Περιγραφή: Ανακοινώνεται ότι οι Δηλώσεις Μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν τις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρα από
10.00 π.μ.-14.00μ.μ.

 

                                                                                        

27/9/2010

Β΄  ΕΤΟΣ

28/9/2010

Γ΄ ΕΤΟΣ

29/9/2010

Δ΄ ΕΤΟΣ

30/9/2010

Ε΄ ΕΤΟΣ
&
   ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ

 

Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή