ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 6/9/2010
Τίτλος:
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας θέσης διδάσκόντος Π.Δ. 407/80 για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 17 Σεπτεμβρίου 2010.
Link1: http://www.uth.gr/static/miscdocs/jobpost/20100906_Prokirixi.doc
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή