ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 30/5/2008
Τίτλος:
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Αυτόματος Έλεγχος Μηχανολογικών Συστημάτων». Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 23 Ιουλίου 2008.
Link1: http://www.uth.gr/static/miscdocs/jobpost/20080526_Prokirixi_DEP.doc
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή