ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 7/3/2018
Τίτλος: Αναβολή μαθήματος "Προηγμένα Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας"
Περιγραφή: Ανακοινώνουμε ότι το μάθημα «Προηγμένα Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας» του 8ου εξαμήνου δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 7/3/2018 και ώρα 16:00-18:00 μ.μ. λόγω ασθενείας του διδάσκοντος. Το μάθημα θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.
  
Από τη Γραμματεία
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή