ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 16/3/2018
Τίτλος: Ζητείται Μεταδιδακτορικός ερευνητής ή Διδακτορικός φοιτητής για εκπόνηση έρευνας σε στοχαστική μοντελοποίηση και ανάλυση μεγάλων συστημάτων παραγωγής και δικτύων εφοδιασμού
Περιγραφή:
Link1: Περισσότερες πληροφορίες
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή