ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 9/5/2008
Τίτλος:
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Κατεργασιών Κοπής», μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικές Μέθοδοι/Πεπερασμένα Στοιχεία των Κατασκευών». Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 8 Ιουλίου 2008.
Link1: http://www.uth.gr/static/miscdocs/jobpost/20080509_Prokirixi_DEP.doc
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή