ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 24/1/2017
Τίτλος: Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Φοιτητών 2016-2017
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι έχουν οριστεί οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017  με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς όλους τους φοιτητές. 
 
Link1: files/acadvisors.pdf
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή