ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 10/2/2010
Τίτλος:
Περιγραφή: Οι δηλώσεις μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 αρχίζουν την Τρίτη 9/2/2010 και λήγουν την Παρασκευή 12/2/2010. Συγκεκριμένα, οι δηλώσεις μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν στην Γραμματεία στις ώρες 11.00π.μ.-14.00μ.μ. τις ακόλουθες ημερομηνίες:                                                                                         

9/2/2010

Β΄ Εξάμηνο

10/2/2010

Δ΄ Εξάμηνο

11/2/2010

ΣΤ΄ Εξάμηνο

12/02/2010

Η΄ - και άνω Εξάμηνο

Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή