ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 19/1/2010
Τίτλος:
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Μέθοδοι Επιχειρησιακής Έρευνας στη Βιομηχανική Διοίκηση». Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 18 Μαρτίου 2010.
Link1: http://www.uth.gr/static/miscdocs/jobpost/20100118_Prokirixi_DEP.doc
Link2: http://www.mie.uth.gr/n_page.asp?id=17
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή