ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 4/11/2016
Τίτλος: Αγγελία εταιρείας "Ελαστικές Ενώσεις Α.Ε."
Περιγραφή: Ελληνική Ανώνυμη εταιρεία ζητά να προσλάβει για το Εργοστάσιό της στον Βόλο:
Μηχανολόγο Μηχανικό για στελέχωση παραγωγικής μονάδας

Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχιούχος ΑΕΙ
Εμπειρία απαραίτητη 3-5 χρόνια σε σχετικό αντικείμενο
Άριστη γνώση Η/Υ Διοικητικές και Οργανωτικές ικανότητες
Καλή συνεργασία ως μέλος ομάδας.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση : info@elensa.gr
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή