ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 14/7/2016
Τίτλος: Ανακοίνωση για εργασία του μαθήματος "Οικονομική Επιχειρήσεων"
Περιγραφή: Η εργασία του μαθήματος 'Οικονομική Επιχειρήσεων', που θα παρουσιαστεί στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2016, θα εκπονηθεί με βάση νέους Ισολογισμούς, που θα δοθούν από τον κ. Παπαδούλη μετά την 15/8/16, οπότε από την ημερομηνία αυτή και μετά επικοινωνείτε μαζί του στο mail: apapadoulis@sbtke.gr. Κατά τα λοιπά, οι εργασίες θα εκπονηθούν όπως ακριβώς στο α΄ εξάμηνο και περιγράφεται στην σχετική ανακοίνωση των εξετάσεων του μαθήματος
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή