ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 23/3/2016
Τίτλος:
Περιγραφή: Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 2 θέσεις ΔΕΠ στην βαθμίδα του Επίκουρου ή του Αναπληρωτή Καθηγητή. Εκτιμάται πως μία θέση ΔΕΠ θα προκηρυχθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2016 και η δεύτερη το επόμενο έτος. Οι προκηρύξεις των θέσεων θα γίνουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές: (α) Πειραματική θερμοδυναμική-ρευστοδυναμική / Στροβιλομηχανές (Experimental thermofluids - Turbomachinery), (β) Συστήματα ελέγχου στη Μηχανολογία – Ρομποτική (Control Systems for Mechanical Engineering Applications) και (γ) Μηχανουργικές κατεργασίες (Manufacturing). Η σειρά προκήρυξης και η θεματική περιοχή των ανωτέρω θέσεων θα καθοριστούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στη Γραμματεία του Τμήματος, g-mie@mie.uth.gr. Τηλέφωνο για πληροφορίες: 24210 74010
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή