ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 16/3/2016
Τίτλος: Στέγαση φοιτητών
Περιγραφή: Ανακοινώνεται ότι στη Φοιτητική Εστία Βόλου και στο μισθωμένο Ξενοδοχείο «Δευκαλίων», Άλλη Μεριά Βόλου, υπάρχουν κενά δωμάτια.

Καλούνται οι φοιτητές, ανεξαρτήτως του έτους φοίτησης, που επιθυμούν να στεγαστούν μέχρι 30/6/2016, να απευθυνθούν στο Γραφείο της Φοιτητικής Εστίας, 2ας Νοεμβρίου και Βερναρδάκη, Βόλος, τηλ. 24210 74408, 24210-74409 & Fax 24210-74697.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή