ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 1/10/2015
Τίτλος: Δηλώσεις Μαθημάτων Πρωτοετών Φοιτητών
Περιγραφή:

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων των πρωτοετών φοιτητών θα πραγματοποιούνται από 1/10/2015 έως και 11/10/2015 μέσω του συστήματος της «Ηλεκτρονικής Γραμματείας». Οι φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία από την κεντρική σελίδα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (www.mie.uth.gr) και αφού έχουν ενεργοποιήσει του κωδικούς τους.
Οι πρωτοετείς φοιτητές δηλώνουν πρώτα την ξένη γλώσσα από τις ομάδες μαθημάτων και στη συνέχεια τα πέντε υποχρεωτικά μαθήματα του 1ου εξαμήνου.

Προσοχή! Η πρόσβαση στο σύστημα της «Ηλεκτρονικής Γραμματείας» γίνεται μόνο από το εσωτερικό δίκτυο του πανεπιστημίου. Η πρόσβαση από δίκτυα εκτός του πανεπιστημίου είναι δυνατή με τη χρήση εικονικού ιδιωτικού δικτύου VPN. Οδηγίες για την εγκατάσταση, ρύθμιση και χρήση του VPN βρίσκονται στην ιστοσελίδα http://www.noc.uth.gr/?q=el/node/181

 

Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή