ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 24/9/2015
Τίτλος: Δηλώσεις Μαθημάτων
Περιγραφή:

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις των μαθημάτων των φοιτητών θα πραγματοποιούνται από σήμερα 24/9/2015 έως και 11/10/2015 μέσω του συστήματος της «Ηλεκτρονικής Γραμματείας». Οι φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία από την κεντρική σελίδα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (www.mie.uth.gr). Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι τα ίδια με αυτά που χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στο email του πανεπιστημίου.
Οι δηλώσεις για τους πρωτοετείς φοιτητές θα ξεκινήσουν μετά τη λήξη των εγγραφών και αφού έχουν παραλάβει τους κωδικούς τους από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή