ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 24/9/2015
Τίτλος:
Περιγραφή:

Σας ενημερώνουμε ότι στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 θα διδαχθεί και το μάθημα "Υπολογιστική Δυναμική (Εμβάθυνση)" του Τομέα Μηχανικής, Υλικών & Κατεργασιών.
Αλλαγές στις "Δηλώσεις Μαθημάτων" θα πραγματοποιούνται μέχρι και την 31/10/2015
μέσω του συστήματος της "Ηλεκτρονικής-Γραμματείας"

 


ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-2016

Τομέας Ενέργειας, Διεργασιών & Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας

Μαθήματα

1. Μηχανική Χημικών Διεργασιών  (διδάσκων: Π. Τσιακάρας)
2. Φαινόμενα Μεταφοράς (Εμβάθυνση) (διδάσκων: N. Ανδρίτσος)
3. Αεροδυναμική - Εφαρμογές (διδάσκων: Ερ. Σταπουντζής)

Τομέας Μηχανικής, Υλικών & Κατεργασιών

Μαθήματα

1. Μηχανική Συμπεριφορά και Δομικός Σχεδιασμός Αγωγών Μεταφοράς Υδρογονανθράκων (διδάσκων: Σ. Καραμάνος)
2. Φυσική Μεταλλουργία (Εμβάθυνση) (διδάσκων: Γ. Χαϊδεμενόπουλος)
3. Aνάλυση αβεβαιοτήτων σε προσομοιώσεις  μηχανολογικών συστημάτων  (διδάσκων: Κ. Παπαδημητρίου)
4. Υπολογιστική Δυναμική (Εμβάθυνση)

Τομέας Οργάνωσης Παραγωγής  & Βιομηχανικής Διοίκησης

Μαθήματα

1. Συστήματα Παραγωγής (διδάσκων: Γ. Λυμπερόπουλος)
2. Θεωρία Βελτιστοποίησης (διδάσκων: Αθ. Ζηλιασκόπουλος)
3. Χρονικός Προγραμματισμός - Διαχείριση Έργων (διδάσκων: Γ. Κοζανίδης)

Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή