ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 23/9/2015
Τίτλος: Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για διαμονή στη φοιτητική εστία Βόλου
Περιγραφή:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  YΠOBOΛHΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΟΛΟΥ

Οι Αιτήσεις των πρωτοετών  φοιτητών, για διαμονή στη Φοιτητική Εστία Βόλου,  υποβάλλονται μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2015, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο  Γραφείο της Φοιτητικής Εστίας, 2ας Νοεμβρίου και Βερναρδάκη, Βόλος, τηλ. 24210 74408, 74409, Fax 24210 74697.

Σημειώνεται ότι, αντί της Βεβαίωσης Εγγραφής από τη Γραμματεία του Τμήματος, μπορούν να προσκομίζουν αντίγραφο της Αίτησης ηλεκτρονικής προεγγραφής.

Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας δεν θα είναι πλέον δυνατή η κατάθεση αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ιστότοπο:  http://www.uth.gr/students/student-welfare

Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή