ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 17/9/2015
Τίτλος: Δηλώσεις Μαθημάτων Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Περιγραφή:

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις των μαθημάτων όλων των μεταπτυχιακών φοιτητών θα πραγματοποιούνται από την Πέμπτη 17/9/2015 έως και την Τρίτη 22/9/2015 μέσω του συστήματος της «Ηλεκτρονικής Γραμματείας».
Οι φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία από την κεντρική σελίδα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (www.mie.uth.gr). Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι τα ίδια με αυτά που χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στο e-mail του πανεπιστημίου.
Προσοχή! Η πρόσβαση στο σύστημα της «Ηλεκτρονικής Γραμματείας» γίνεται μόνο από το εσωτερικό δίκτυο του πανεπιστημίου. Η πρόσβαση από δίκτυα εκτός του πανεπιστημίου είναι δυνατή με τη χρήση εικονικού ιδιωτικού δικτύου VPN. Οδηγίες για την εγκατάσταση, ρύθμιση και χρήση του VPN βρίσκονται στην ιστοσελίδα http://www.noc.uth.gr/?q=el/node/181
Τα προσφερόμενα μαθήματα για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 είναι τα ακόλουθα: (Δηλώνετε μέχρι και τρία)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τομέας Ενέργειας, Διεργασιών & Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας

Μαθήματα

1 Μηχανική Χημικών Διεργασιών (διδάσκων: Π. Τσιακάρας)
2. Φαινόμενα Μεταφοράς (Εμβάθυνση) (διδάσκων: N. Ανδρίτσος)
3. Αεροδυναμική - Εφαρμογές (διδάσκων: Ερ. Σταπουντζής)

Τομέας Μηχανικής, Υλικών & Κατεργασιών

Μαθήματα

1. Μηχανική Συμπεριφορά και Δομικός Σχεδιασμός Αγωγών Μεταφοράς Υδρογονανθράκων (διδάσκων Σ. Καραμάνος)
2. Φυσική Μεταλλουργία (Εμβάθυνση) (διδάσκων Γ. Χαϊδεμενόπουλος)
3. Aνάλυση αβεβαιοτήτων σε προσομοιώσεις  μηχανολογικών συστημάτων 
(διδάσκων Κ. Παπαδημητρίου)

Τομέας Οργάνωσης Παραγωγής  & Βιομηχανικής Διοίκησης

Μαθήματα

1. Συστήματα Παραγωγής (διδάσκων: Γ. Λυμπερόπουλος)
2. Θεωρία Βελτιστοποίησης (Διδάσκων: Αθ. Ζηλιασκόπουλος)
3. Χρονικός Προγραμματισμός - Διαχείριση Έργων (Διδάσκων: Γ. Κοζανίδης)

Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή