ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 3/9/2015
Τίτλος:
Περιγραφή: Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα πραγματοποιηθούν από 7/9/2015 έως και 11/9/2015 κατά τις πρωινές ώρες 10.00 π.μ.-13.00 μ.μ.
Τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:
- Αίτηση Εγγραφής
-Πιστοποιητικό γέννησης
-Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
-Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
Link1: Αίτηση Εγγραφής
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή