ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 20/5/2015
Τίτλος:
Περιγραφή: Προσφέρονται 2 θέσεις Πρακτικής Άσκησης από την εταιρεία ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. με έδρα το Μαυροβούνι Πέλλης.
Link1: Website εταιρείας
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή