ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 27/7/2009
Τίτλος:
Περιγραφή: Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προκήρυξε μια νέα θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Εμβιομηχανική-Μηχανική και Υλικά» στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 30 Οκτωβρίου 2009
Link1: http://www.mie.uth.gr/n_page.asp?id=17
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή