ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 6/2/2015
Τίτλος: Δηλώσεις Μαθημάτων Προπτυχιακού
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου θα μπορούν να πραγματοποιούνται από 9/2/2015 έως και 22/2/2015 μέσω του συστήματος της «Ηλεκτρονικής Γραμματείας». Οι φοιτητές του 6ου εξαμήνου θα πρέπει πρώτα να δηλώσουν ηλεκτρονικά την κατεύθυνση την οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν και στη συνέχεια τα μαθήματα.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή