ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 3/2/2015
Τίτλος: Δηλώσεις Μαθημάτων Μεταπτυχιακού
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις των μαθημάτων των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα πραγματοποιούνται από την Τρίτη 3/2/2015 έως και 10/2/2015 μέσω του συστήματος της «Ηλεκτρονικής Γραμματείας» (https://euniversity.uth.gr/unistudent/login.asp?mnuID=student).
Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι τα ίδια με αυτά που χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στο e-mail του πανεπιστημίου. Προσοχή! Η πρόσβαση στο σύστημα της «Ηλεκτρονικής Γραμματείας» γίνεται μόνο από το εσωτερικό δίκτυο του πανεπιστημίου.
Η πρόσβαση από δίκτυα εκτός του πανεπιστημίου είναι δυνατή με τη χρήση εικονικού ιδιωτικού δικτύου VPN. Οδηγίες για την εγκατάσταση, ρύθμιση και χρήση του VPN βρίσκονται στην ιστοσελίδα http://www.noc.uth.gr/?q=el/node/181
Σε περίπτωση αδυναμίας δήλωσης μέσω του συστήματος της «Ηλεκτρονικής Γραμματείας» επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τη Γραμματεία του Τμήματος εντός των αναγραφόμενων ημερομηνιών.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή