ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 23/9/2014
Τίτλος: Δηλώσεις Μαθημάτων Μεταπτυχιακού
Περιγραφή:

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις των μαθημάτων των φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών πραγματοποιούνται από την Τρίτη 23/9/2014 έως και την Κυριακή 28/9/2014.
Τα προσφερόμενα μαθήματα για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 είναι τα ακόλουθα:

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015

Τομέας Ενέργειας, Διεργασιών & Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας

 

Μαθήματα

1. Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων  (διδάσκων: Αν. Σταμάτης)
2. Μηχανική Χημικών Διεργασιών  (διδάσκων: Π. Τσιακάρας)
3. Φαινόμενα Μεταφοράς (Εμβάθυνση)  (διδάσκων: N. Ανδρίτσος)
4. Τύρβη - Βιομηχανικές Εφαρμογές (διδάσκων: Ερ. Σταπουντζής)

Τομέας Μηχανικής, Υλικών & Κατεργασιών

Μαθήματα

1. Μέθοδος των Πεπερασμένων Στοιχείων - Εμβάθυνση  (διδάσκων: Σ. Καραμάνος)
2. Μηχανισμοί παραμόρφωσης θραύσης  και ισχυροποίησης μεταλλικών υλικών (διδάσκων: Γ. Χαϊδεμενόπουλος)
3. Aνάλυση αβεβαιοτήτων σε προσομοιώσεις  μηχανολογικών συστημάτων
(διδάσκων: Κ. Παπαδημητρίου)

Τομέας Οργάνωσης Παραγωγής  & Βιομηχανικής Διοίκησης

Μαθήματα

1. Στοχαστικές Διαδικασίες (διδάσκων: Γ. Λυμπερόπουλος)
2. Θεωρία Βελτιστοποίησης  (διδάσκων: Αθ. Ζηλιασκόπουλος)
3. Θεωρία Λήψης Αποφάσεων  (διδάσκων: Γ. Κοζανίδης)

Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή