ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 19/9/2014
Τίτλος: Δηλώσεις Μαθημάτων Προπτυχιακού
Περιγραφή:

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις των μαθημάτων όλων των φοιτητών θα πραγματοποιούνται από τη Δευτέρα 22/9/2014 έως και 3/10/2014 μέσω του συστήματος της «Ηλεκτρονικής Γραμματείας». Οι φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία από την κεντρική σελίδα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (www.mie.uth.gr). Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι τα ίδια με αυτά που χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στο email του πανεπιστημίου.

Οι πρωτοετείς φοιτητές δηλώνουν πρώτα την ξένη γλώσσα από τις ομάδες μαθημάτων και στη συνέχεια τα πέντε υποχρεωτικά μαθήματα του 1ου εξαμήνου.

Προσοχή! Η πρόσβαση στο σύστημα της «Ηλεκτρονικής Γραμματείας» γίνεται μόνο από το εσωτερικό δίκτυο του πανεπιστημίου. Η πρόσβαση από δίκτυα εκτός του πανεπιστημίου είναι δυνατή με τη χρήση εικονικού ιδιωτικού δικτύου VPN. Οδηγίες για την εγκατάσταση, ρύθμιση και χρήση του VPN βρίσκονται στην ιστοσελίδα http://www.noc.uth.gr/?q=el/node/181

Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή