ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 18/9/2014
Τίτλος: Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στη Γαλλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη
Περιγραφή: H νέα προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στη Γαλλία ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2014.
Link1: http://www.bodossaki.gr/gr/news/announcements/internship-fr-extension
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή