ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 25/6/2024
Τίτλος: Αλλαγή αίθουσας εξέτασης μαθήματος "Αυτομάτου Ελέγχου"
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος "Αυτομάτου Ελέγχου"  την 26η/6/2024 θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες Α1, Α2 και Α3 του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή