ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 19/6/2024
Τίτλος: PwC - Microsoft Excellence center
Περιγραφή: Η εταιρεία συμβούλων PwC άνοιξε σε συνεργασία με τη Microsoft ένα τεχνολογικό κέντρο στο Βόλο. 
Στο πλαίσιο λειτουργίας του συγκεκριμένου κέντρου, υπάρχει ενδιαφέρον πρόσληψης προσωπικού σε αντικείμενα κάποια από τα οποία είναι αρκετά συναφή με το τμήμα μας.
Ενδεικτικά, κάποιες από τις θέσεις είναι οι ακόλουθες:  
Σε γενικές γραμμές, υπάρχει ενδιαφέρον για (πρόσφατους ή μη) πτυχιούχος με καθόλου/ελάχιστη/μικρή/αρκετή εμπειρία. Στην ιστοσελίδα της εταιρείας υπάρχουν και πολλές άλλες θέσεις (τα στοιχεία που αναφέρονται είναι αρκετά ελαστικά, καθώς οι ανάγκες είναι μεγάλες). Από την εποχή covid και μετά, η εταιρεία λειτουργεί σε μεγάλο ποσοστό με εξ αποστάσεως απασχόληση.
 
Υποψήφιοι που ενδιαφέρονται μπορούν να απευθυνθούν είτε στο μέλος ΔΕΠ κ. Γ. Κοζανίδη, είτε απευθείας στην εταιρεία.
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή