ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 12/6/2024
Τίτλος: Δράση διεθνοποίησης που αφορά τη διοργάνωση Διεθνούς Θερινού Σχολείου στο Βόλο με το Rowan University των ΗΠΑ με συμμετοχή Αμερικανών φοιτητών.
Περιγραφή:
Την εβδομάδα 8-12 Ιουλίου 2024, θα γίνει μια σημαντική δράση διεθνοποίησης που αφορά τη διοργάνωση Διεθνούς Θερινού Σχολείου στο Βόλο με το Rowan University, Glassboro, NJ, USA, με συμμετοχή Αμερικανών φοιτητών. Θα γίνει στην Αγγλική Γλώσσα στο αντικείμενο "Digital Design & Advanced Manufacturing" (DDAM).
Το εν λόγω Διεθνές Θερινό Σχολείο θα διοργανωθεί για πρώτη φορά φέτος το καλοκαίρι στο Βόλο και ο στόχος είναι να εδραιωθεί ως μια επαναλαμβανόμενη δράση κάθε καλοκαίρι στο Βόλο.
Η διδασκαλία θα γίνει υπό την εποπτεία των κάτωθι καθηγητών (ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι):
  • Αντώνης Κόντσος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Rowan University,
και
  • Μάνος Μπουζάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΘ.
Το Σχολείο αφορά ένα πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα μεταξύ του Digital Engineering Hub (DEHub) στο Πανεπιστήμιο Rowan (RU) και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ). Το DDAM δίνει έμφαση τόσο στη θεωρία όσο και στην εφαρμογή για την υποστήριξη της εκπαίδευσης των φοιτητών παρέχοντάς τους μια «πρακτική» εμπειρία. Οι φοιτητές που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα εισάγονται σε σύγχρονες μεθόδους του ψηφιακού σχεδιασμού και της προηγμένης κατασκευής, οι οποίες περιλαμβάνουν (α) εισαγωγή σε μια ροή εργασίας σχεδιασμού ψηφιακών προϊόντων που αξιοποιεί προηγμένες / υβριδικές μεθόδους μηχανουργικής κατεργασίας, (β) μεθοδολογίες βελτιστοποίησης κατασκευαστικού σχεδιασμού, (γ) προσθετικές μηχανουργικές κατεργασίες και (δ) αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας.
Η διδασκαλία στο εν λόγω Σχολείο περιλαμβάνει 3 ενότητες (modules)
  • Module 1: εισαγωγή στο αντικείμενο με ασύγχρονη εκπαίδευση με εκπαιδευτικό υλικό μέσω e-class πριν την εβδομάδα 8-12 Ιουλίου.
  • Module 2: δια ζώσης εβδομάδα στο Βόλο, με την συμμετοχή των Αμερικανών και δικών μας φοιτητών (8-12 Ιουλίου)
  • Module 3 (προαιρετικό): project on DDAM - εξ αποστάσεως
Περισσότερα για το πρόγραμμα διδασκαλίας του Θερινού Σχολείου αναφέρονται στο συνημμένο έντυπο. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήστε με τον κ. Μάνο Μπουζάκη (ebouzakis@uth.gr).
 
 
Link1: DDAM Summer School Overview
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή