ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 28/2/2014
Τίτλος: Πρακτική Άσκηση 2014
Περιγραφή: Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του 2014 να προσέλθουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για ενημέρωσή τους.
Οι αιτήσεις και τα έντυπα εκδήλωσης ενδιαφέροντας για τους φοιτητές και τις επιχειρήσεις
- γίνονται ηλεκτρονικά (α. πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ και β. ΕΠΣ) έως τις 31/3/14,
- δίνονται στους φοιτητές από το Γραφείο ΠΑ από 26/2/14 έως 31/3/14 και επιστρέφονται μέχρι 13/5/14.
Η καταλυτική ημερομηνία λήξεως της παραπάνω διαδικασίας έναρξης της ΠΑ είναι η Τρίτη 13 Μαϊου.

Πληροφορίες:
κα Νικολέττα Σαχινίδου
Γραφείο Α 123 (Α’όροφος)
74210, mepa@mie.uth.gr
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή