ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 11/6/2024
Τίτλος: Δράση διεθνοποίησης που αφορά τη διοργάνωση Διεθνούς Θερινού Σχολείου στο Βόλο με το University of New Mexico (UNM), Alburquerque, NM, USA, με συμμετοχή Αμερικανών φοιτητών
Περιγραφή: Την επόμενη εβδομάδα, θα γίνει μια σημαντική δράση διεθνοποίησης που αφορά
τη διοργάνωση Διεθνούς Θερινού Σχολείου στο Βόλο με το University of New
Mexico (UNM), Alburquerque, NM, USA, με συμμετοχή Αμερικανών φοιτητών. Θα
γίνει στην Αγγλική Γλώσσα στο αντικείμενο "Internet of Things" (ΙοΤ).

Το εν λόγω Διεθνές Θερινό Σχολείο θα διοργανωθεί για πρώτη φορά φέτος το
καλοκαίρι (16 Ιουνίου - 4 Ιουλίου, 2024) στο Βόλο και ο στόχος είναι να
εδραιωθεί ως μια επαναλαμβανόμενη δράση κάθε καλοκαίρι στο Βόλο.

Ο Τομέας Σπουδών που σχετίζεται με το αντικείμενο του εν λόγω Διεθνούς
Θερινού Σχολείου είναι: (α) Ηλεκτρολόγος Μηχανικός; (β) Μηχανικός
Υπολογιστών; (γ) Πληροφορική.

Η διδασκαλία στο Διεθνές Θερινό Σχολείο θα γίνει υπό την εποπτεία των κάτωθι
καθηγητών (ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι):

. Μιχάλης Δεβετσικιώτης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του UNM, και

.  Πέτρος Σπάχος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής
με Εφαρμογές στην Βιοιατρική του ΠΘ.

Το μάθημα του Σχολείου εισάγει τους φοιτητές στο σχεδιασμό και την υλοποίηση
ενός συστήματος IoT. Οι φοιτητές θα μάθουν για τα κύρια συστατικά ενός
συστήματος IoT, τους αισθητήρες, τη δικτύωση, την ανάλυση δεδομένων, και την
ασφάλεια. Αυτό το μάθημα χρησιμεύει ως θεμέλιο για περαιτέρω ακαδημαϊκή ή
βιομηχανική εργασία στο αντικείμενο "Έξυπνες Πόλεις" (Smart Cities) και το
"Διαδίκτυο των Πραγμάτων" (Internet of Things). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε
φορητές (wearable) συσκευές όπως τα έξυπνα ρολόγια. Το υπόψη μάθημα θα
εστιάζει σε εφαρμογές και περιβάλλοντα που σχετίζονται με την Υγεία και την
Ιατρική Επιστήμη.

Για το πρόγραμμα διδασκαλίας δείτε το συνημμένο έντυπο.


 
Link1: files/diethnes11-6-24.pdf
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή