ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 29/5/2024
Τίτλος: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θητεία από 1.1.2025 έως και 31.12.2025
Περιγραφή:
Link1: Προκήρυξη εκλογών
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή