ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 11/2/2014
Τίτλος: Δηλώσεις Μαθημάτων
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου θα μπορούν να πραγματοποιούνται από 11/2/2014 έως και 23/2/2014 μέσω του συστήματος της «Ηλεκτρονικής Γραμματείας».
Οι φοιτητές του 6ου εξαμήνου θα πρέπει πρώτα να δηλώσουν ηλεκτρονικά την κατεύθυνση την οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν και στη συνέχεια τα μαθήματα.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή