ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 27/1/2014
Τίτλος: Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, έτους 2014
Περιγραφή: Οι αιτήσεις για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος έτους 2014, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται από 3/2/2014 μέχρι 31/3/2014, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων (κτίριο Παπαστράτου, 1ος όροφος).
Σας ενημερώνουμε ότι όλα τα δικαιολογητικά-έντυπα μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου:
Αρχική /Φοιτητές /Φοιτητική Μέριμνα /Στέγαση / Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή