ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 20/12/2013
Τίτλος: Κατατακτήριες Εξετάσεις
Περιγραφή: Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για τις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 ορίζεται από 13 έως 23 Ιανουαρίου 2014.
Αιτήσεις και δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του Τμήματος πριν την προαναφερόμενη ημερομηνία, θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί εμπροθέσμως και δεν απαιτείται επανυποβολή τους.
Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από 19/2/2014 έως 28/2/2014.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή