ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 5/12/2013
Τίτλος: Ανακοίνωση Μεταφοράς Θέσεων
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε από την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013 και θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων που επιθυμούν τη μεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους σε Α.Ε.Ι. με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193/17-09-2013), οι λεπτομέρειες εφαρμογής του οποίου καθορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. Φ1/182016/Β3/2013 (ΦΕΚ Β΄ 3030/28-11-2013) υπουργική απόφαση. Η ιστοσελίδα στην οποία μπορείτε να εισέρχεστε στο ΥΠΑΙΘ για περαιτέρω πληροφορίες είναι η ακόλουθη: http://solon.it.minedu.gov.gr/
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή