ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 4/12/2013
Τίτλος: ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Περιγραφή: Οι κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών αναβάλλονται έως την οριστική ρύθμιση του νομικού πλαισίου από το ΥΠΑΙΘ και την δημοσίευση της σχετικής τροπολογίας στο ΦΕΚ.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή