ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 12/4/2023
Τίτλος: Οριστικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ΤΜΜ για τις θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης 2022-2023
Περιγραφή: Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων ο Πίνακας των επιτυχόντων για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση  του ακαδ.έτους 2022-2023, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) ΕΣΠΑ 2014-2020,  όπως παρουσιάζεται στο Πρακτικό των Αποτελεσμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης του Τμήματος  Μηχανολόγων Μηχανικών υπ’ αριθμ.  294/5.04.2023, παραμένει ως έχει.

Για όλους τους φοιτητές του Τμήματος που βρίσκονται στη λίστα με τους επιτυχόντες,  η υποβολής της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής» στο pa.uth.gr (Στάδιο 3) και η αποστολή των δικαιολογητικών (Στάδιο 4) στο email praktiki.mie@uth.gr πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 25.04.2023  και η υποβολή της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής» (Στάδιο 6) στο pa.uth.gr, με κωδικό θέσης από τον Άτλα, ορίζεται από 12 Απριλίου  έως 22  Μαΐου 2023 (24.00). Όσοι είστε έτοιμοι με τα Στάδια 3 και 4  επομένως, προχωράτε κανονικά με στόχο το Στάδιο 6.


Για τους φοιτητές που επιθυμούν αν εκπονήσουν Αύγουστο -Σεπτέμβριο, ή Σεπτέμβριο - Οκτώβριο θα ενημερωθούν σε δεύτερο χρόνο τις προθεσμίες για το Στάδιο 6
Οι φοιτητές-τριες καλούνται να ελέγχουν συστηματικά το email τους, καθώς και  τις ανακοινώσεις ανά Τμήμα στη σελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή